Goń bolszewika

Pogońmy bolszewików z samorządu! Konferencja Stowarzyszenia KoLiber

Od 2,5 roku Stowarzyszenie KoLiber prowadzi akcję „Goń z pomnika bolszewika”, której celem jest zbieranie danych na temat wciąż funkcjonujących w przestrzeni publicznej reliktów propagandy PRL oraz doprowadzenie do ich usunięcia. Aby jednak skutecznie wcielać w życie postulat dekomunizacji naszych miejscowości, potrzebna jest dobra wola władz lokalnych, której w mijającej kadencji w wielu miejscach brakowało.

Nadchodzące wybory samorządowe są doskonałą okazją do podsumowania tego, co udało się już zrobić, jak również wystawienia ocen samorządowcom. Pragniemy w specjalny sposób uhonorować tych z nich, którzy wspierali nasze wysiłki, ale także wskazać tych, którzy twardo bronią reliktów bolszewickiego kłamstwa. Ich kandydatury będziemy rekomendować wyborcom jednoznacznie negatywnie.

Zapraszamy na naszą konferencję prasową, która zainauguruje projekt „Pogońmy bolszewików z samorządu”. Przedstawimy na niej nasz pomysł na ocenienie samorządowców pod kątem decyzji związanych z polityką historyczną. Akcja będzie miała charakter ogólnopolski. Zwrócimy się więc z zaproszeniem do współpracy do lokalnych działaczy walczących o uporządkowanie przestrzeni publicznej w ich okolicy.

Konferencja odbędzie się we wtorek 30 września o godz. 19 w siedzibie Stowarzyszenia KoLiber przy ul. Zgoda 4 lok. 6 w Warszawie (I klatka, III piętro). Wezmą w niej udział m.in.:

Olga Johann – wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, członek Honorowego Komitetu Poparcia akcji „Goń z pomnika bolszewika”

dr Krzysztof Kawęcki – historyk, członek Honorowego Komitetu Poparcia akcji „Goń z pomnika bolszewika”

Adam Kondrakiewicz – prezes Stowarzyszenia KoLiber

Piotr Mazurek – wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber, koordynator akcji „Goń z pomnika bolszewika”

Zapraszamy!

Deklaracja antybolszewicka dla kandydatów w wyborach samorządowych

W ramach projektu „Pogońmy bolszewików z samorządu” zbieramy dane o kandydatach w wyborach do rad dzielnic, rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy chcą podpisać deklarację zobowiązującą do prowadzenia działań na rzecz dekomunizacji przestrzeni publicznej. Formularz można pobrać poniżej. Zachęcamy, aby go wydrukować i odesłać nam (na adres: piotr.mazurek(at)koliber.org) zdjęcie kandydata z podpisanym dokumentem. Będziemy na bieżąco informować o tym, którzy kandydaci to uczynili.

Poznań: KoLiber goni bolszewika i skutecznie zachęca do tego lokalnych radnych

W środę 4 listopada br. podczas sesji Rady Miasta Poznania przedstawiciele poznańskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber wystąpili z akcją happeningową promująca projekt „Goń z pomnika bolszewika”. Jej celem było zwrócenie uwagi radnych oraz opinii publicznej na problem sowieckich „miejsc pamięci” stworzonych na użytek komunistycznej propagandy (tablic, pomników, nazw ulic), które pomimo ćwierćwiecza od dokonanych przemian ustrojowych, w dalszym ciągu znajdują się na terytorium Poznania. Członkowie Stowarzyszenia rozdali także radnym do podpisania deklarację antybolszewicką, zobowiązującą samorządowców do prowadzenia działań na rzecz dekomunizacji przestrzeni publicznej, którą podpisało siedmiu radnych:

  • Ewa Jemielity
  • Lidia Dudziak
  • Tomasz Lipiński
  • Szymon Szynkowski vel Sęk
  • Michał Grześ
  • Krzysztof Grzybowski
  • Przemysław Alexandrowicz

Inicjatywa wywołała burzliwą dyskusję na sali obrad.

Stowarzyszenie KoLiber zapowiedziało dalsze akcje i działania zmierzające do usunięcia ze sfery miejskiej reliktów bolszewickich kłamstw.