Goń bolszewika

Premiera gry „Rozsierdzone KoLibry” w ramach akcji Stowarzyszenia KoLiber

gonbolszewika.koliber.org

Zagraj w Rozsierdzone KoLibry i strzelaj KoLibrami do pomników bolszewików! Gra jest w fazie rozwoju i niewykluczone, że nowe aktualizacje przyniosą nowych bolszewików do pogonienia. Pamiętajmy, że tą alegorią zwracamy uwagę na pozbycie się bolszewików nie tylko z fizycznych pomników, ale też z przestrzeni publicznej. Sprzeciwiamy się stawiania zbrodniczych idei na jakimkolwiek piedestale i zwalczamy wszelkie jej przejawy w naszym społeczeństwie, które aż nadto doświadczyło opresji władz bolszewickich, a potem sowieckich od lat wojny polsko-bolszewickiej, po prześladowania Polaków poza granicami II RP w latach 20. i 30. XX wieku, aż do ostatniego zesłańca na Sybir i ostatnią ofiarę bolszewizmu. Nie dopuśćmy, by historia się kiedykolwiek powtórzyła. Pogoń z nami bolszewików podczas ogólnokrajowej akcji Stowarzyszenia KoLiber i Młodzieży Wszechpolskiej #GońzPomnikaBolszewika

Rozsierdzone KoLibry znajdują się na naszej koLibrowej subdomenie gonbolszewika.koliber.org