Goń bolszewika

Poznań: KoLiber goni bolszewika i skutecznie zachęca do tego lokalnych radnych

W środę 4 listopada br. podczas sesji Rady Miasta Poznania przedstawiciele poznańskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber wystąpili z akcją happeningową promująca projekt „Goń z pomnika bolszewika”. Jej celem było zwrócenie uwagi radnych oraz opinii publicznej na problem sowieckich „miejsc pamięci” stworzonych na użytek komunistycznej propagandy (tablic, pomników, nazw ulic), które pomimo ćwierćwiecza od dokonanych przemian ustrojowych, w dalszym ciągu znajdują się na terytorium Poznania. Członkowie Stowarzyszenia rozdali także radnym do podpisania deklarację antybolszewicką, zobowiązującą samorządowców do prowadzenia działań na rzecz dekomunizacji przestrzeni publicznej, którą podpisało siedmiu radnych:

  • Ewa Jemielity
  • Lidia Dudziak
  • Tomasz Lipiński
  • Szymon Szynkowski vel Sęk
  • Michał Grześ
  • Krzysztof Grzybowski
  • Przemysław Alexandrowicz

Inicjatywa wywołała burzliwą dyskusję na sali obrad.

Stowarzyszenie KoLiber zapowiedziało dalsze akcje i działania zmierzające do usunięcia ze sfery miejskiej reliktów bolszewickich kłamstw.