Goń bolszewika

Projekt ustawy o zakazie propagowania sowieckiego komunizmu i rosyjskiego imperializmu

Dzisiaj, 13 grudnia 2023 roku, spoglądamy w przeszłość, wspominając 13 grudnia
1981 roku – dzień, który na zawsze zapisany został w kronikach polskiej historii jako czas
ciemności i zdrady. Rozważając tę ciężką przeszłość, z uznaniem przyglądamy się odwadze tych, którzy w obliczu represji i zagrożeń stanęli murem, broniąc ideałów wolności i solidarności. Ich
cierpienie było świadectwem Narodu, którego ducha żaden dyktator nie mógł złamać.


Gdy z perspektywy lat spoglądamy na te wydarzenia, z pokorą przyjmujemy
dziedzictwo tych, którzy nie ugięli się przed upartym cierniem represji. Ich ofiara stała się
symbolem nieugiętej walki o wartości, które przewyższają krótkowzroczne interesy jednostki.
Dzisiaj, w dniu rocznicy tamtej tragicznej chwili, składamy cześć tym, którzy za cenę
własnych losów bronili honoru Polski, zawsze gotowi oddać najwyższą daninę za wartości
święte dla Narodu Polskiego. Składamy im cześć nie tylko słowem – lecz i czynem,
przygotowując projekt ustawy o zakazie propagowania sowieckiego komunizmu i rosyjskiego
imperializmu. Za długo w niekomunistycznej Polsce pozwolono fetować katów i poniżać ich
ofiary. Przygotowując projekt tej ustawy zobowiązujemy się działać, aby jej przepisy przyjęto,
albo w obecnej formie, albo w formie doskonalszej.


Niech ta ustawa będzie pomnikiem pamięci dla wszystkich tych, którzy stracili życie i
zdrowie, których więziono w imię walki o Polskę. Niech będzie wyrazem uznania dla tych,
którzy pomimo prześladowań nie zatracili wiary w ideały narodowe oraz dokończy dzieło „Ustawy dekomunizacyjnej” z dn. 1 kwietnia 2016 roku.


Przecz z komuną!
Niech żyje wolna Polska!