Goń bolszewika

Pogońmy bolszewików z samorządu! Konferencja Stowarzyszenia KoLiber

Od 2,5 roku Stowarzyszenie KoLiber prowadzi akcję „Goń z pomnika bolszewika”, której celem jest zbieranie danych na temat wciąż funkcjonujących w przestrzeni publicznej reliktów propagandy PRL oraz doprowadzenie do ich usunięcia. Aby jednak skutecznie wcielać w życie postulat dekomunizacji naszych miejscowości, potrzebna jest dobra wola władz lokalnych, której w mijającej kadencji w wielu miejscach brakowało.

Nadchodzące wybory samorządowe są doskonałą okazją do podsumowania tego, co udało się już zrobić, jak również wystawienia ocen samorządowcom. Pragniemy w specjalny sposób uhonorować tych z nich, którzy wspierali nasze wysiłki, ale także wskazać tych, którzy twardo bronią reliktów bolszewickiego kłamstwa. Ich kandydatury będziemy rekomendować wyborcom jednoznacznie negatywnie.

Zapraszamy na naszą konferencję prasową, która zainauguruje projekt „Pogońmy bolszewików z samorządu”. Przedstawimy na niej nasz pomysł na ocenienie samorządowców pod kątem decyzji związanych z polityką historyczną. Akcja będzie miała charakter ogólnopolski. Zwrócimy się więc z zaproszeniem do współpracy do lokalnych działaczy walczących o uporządkowanie przestrzeni publicznej w ich okolicy.

Konferencja odbędzie się we wtorek 30 września o godz. 19 w siedzibie Stowarzyszenia KoLiber przy ul. Zgoda 4 lok. 6 w Warszawie (I klatka, III piętro). Wezmą w niej udział m.in.:

Olga Johann – wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, członek Honorowego Komitetu Poparcia akcji „Goń z pomnika bolszewika”

dr Krzysztof Kawęcki – historyk, członek Honorowego Komitetu Poparcia akcji „Goń z pomnika bolszewika”

Adam Kondrakiewicz – prezes Stowarzyszenia KoLiber

Piotr Mazurek – wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber, koordynator akcji „Goń z pomnika bolszewika”

Zapraszamy!