Goń z pomnika bolszewika to akcja Stowarzyszenia KoLiber. W ramach akcji zbieramy informacje na temat "miejsc pamięci" stworzonych na użytek komunistycznej propagandy, np: pomników, nazw ulic i placów i innych tego typu miejsc lub nazw znajdujących się w całej Polsce. Następnie będziemy podejmować działania, aby ślady bolszewickich kłamstw zniknęły raz na zawsze z przestrzeni publicznej naszych miejscowości.
Author Archive

Mówimy „NIE” dla fałszu historycznego. Dosyć gloryfikowania Armii Ludowej!

Stołeczne struktury Platformy Obywatelskiej zgodziły się na częściową dekomunizację nazw ulic i placów Warszawy. Bez głosów PO żaden z wniosków dotyczących usuwania komunistycznych „miejsc pamięci” nie zostałby przyjęty. Sukces ten pokazuje, że społeczne naciski na władzę takie jak podjęta przez Stowarzyszenie KoLiber inicjatywa „Goń z pomnika bolszewika” mają sens i mogą być skuteczne. Nie możemy...

Jak naprawdę wyglądało „wyzwolenie Warszawy”?

68 lat temu miały miejsce wydarzenia, które przez propagandę PRL (obecną także i w III RP) zostały nazwane „wyzwoleniem Warszawy”, którego dokonać miały złączone „wieczną przyjaźnią” Armia Czerwona oraz Ludowe Wojsko Polskie. 17 stycznia 1945 roku był bardzo ważną datą w tworzonej przez komunistów wersji historii. Pozostałości po ich działaniach propagandowych są nadal obecne w przestrzeni publicznej....

NIE dla Roku Edwarda Gierka!

Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje, aby rok 2013 stał się Rokiem Edwarda Gierka. Politycy lewicy podnoszą przy tym jego rzekome zasługi w rozwoju kraju, a w szczególności w „podniesieniu poziomu życia Polaków”. Pomysł ten dowodzi jak bardzo niewłaściwa pozostaje nazwa wspomnianej partii, skoro wciąż odwołuje się ona do tradycji komunistycznych, do okresu, w którym Polska pozostawała...

Nie chcemy gloryfikowania antysemityzmu w centrum stolicy Polski!

W związku z niedawną premierą filmu „Pokłosie”, w ostatnim czasie pojawiają się w mediach głównego nurtu liczne głosy domagające się rozliczenia ciemnych kart relacji polsko-żydowskich z okresu II wojny światowej. Mówi się wiele o potrzebie rozliczenia antysemickich zachowań, które miały miejsce w tamtym czasie, a także o konieczności odcinania się współczesnej klasy politycznej od takich...

Sukces naszych protestów przeciwko pomnikowi funkcjonariuszy MO, UB i ORMO w Rykach!

Odnotowujemy kolejny sukces w walce z pozostałościami propagandy PRL w przestrzeni publicznej naszego kraju. Po podjętych przez lubelski oddział Stowarzyszenia KoLiber działaniach przeciwko pomnikowi funkcjonariuszy MO, UB i ORMO w Rykach, otrzymaliśmy informację, że zostanie on usunięty! Działania na rzecz dekomunizacji przestrzeni publicznej będziemy oczywiście kontynuować!

„Rz”: „Komuniści wygrywają walkę o pamięć na pomnikach”

„Samorządowcy Platformy blokują usunięcie pomników gloryfikujących funkcjonariuszy komunistycznego aparatu terroru Polska jest jednym z ostatnich krajów dawnego Układu Warszawskiego (obok Bułgarii), w którym relikty komunistycznego terroru straszą na ulicach miast. Nadspodziewanie często w ich obronie występują lokalne władze. Często wbrew woli mieszkańców, organizacji społecznych i radnych. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w lubelskich Rykach....

KoLiber z akcją „Goń z pomnika bolszewika” w Rykach

Lubelski KoLiber zdecydował się na interwencję u władz miasta Ryki w sprawie stojącego tam pomnika ku czci „poległych na terenie powiatu ryckiego w walce o utrwalanie władzy ludowej”. W ramach akcji „goń z pomnika bolszewika” wysłaliśmy zapytanie do burmistrza p. Jerzego Gąski i przewodniczącego rady miejskiej p. Zbigniewa Miłosza dotyczące niewykonanej uchwały, nakazującej burmistrzowi usunąć...

Abp Henryk Hoser: Pomnik „Czterech Śpiących” jest zafałszowaniem historii

13 września w Katedrze Św. Floriana na warszawskiej Pradze odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary NKWD i UB, zamordowane w latach 1944-1954 w katowniach położnych w prawobrzeżnej Warszawie. Ich głównym punktem, obok m.in. wykładu dr Tomasza Łabuszewskiego z IPN, wypowiedzi Jerzego Skorupińskiego – żołnierza NSZ więzionego na Pradze czy koncertu Pawła Piekarczyka, była Msza Święta celebrowana...

Popierajmy projekt uchwały ws. usunięcia „Czterech Śpiących” z Placu Wileńskiego

Apelujemy o popieranie projektu uchwały w sprawie usunięcia Pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni z Placu Wileńskiego.   Treść projektu: https://docs.google.com/file/d/0B5qfLEHFb27adURKb19kcHR5OG8/edit   Lista do zbierania podpisów poparcia: https://docs.google.com/file/d/0B5qfLEHFb27aWUg5TDNOYWhIdFE/edit?pli=1   Wypełnione formularze można wysyłać na adres Wspólnota Mieszkaniowa Targowa 81, 03-408 Warszawa.

Uroczystości w wigilię rocznicy wejścia Armii Czerwonej na Pragę w 1944 roku

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Wspólnoty Mieszkaniowe Pragi przy współudziale Biskupa Warszawsko-Praskiego Abp. Henryka Hosera SAC oraz Biskupa Polowego WP Bp. Józefa Guzdka mają zaszczyt zaprosić na uroczystą Mszę Świętą w intencji osób zamordowanych i zadręczonych przez NKWD i UB w katowniach praskich w latach 1944-1954 celebrowaną przez J....

Narodowe Siły Zbrojne wobec dwóch okupantów

„To były Narodowe Siły Zbrojne – te, które wyłoniły się z Narodu. To była emanacja tego, co młoda przedwojenna inteligencja, wychowankowie polskich szkół, oficerowie rezerwy WP myśleli o Polsce, co przeżywali, jakie mieli rozterki. Po tym wszystkim, co się z nimi stało, zasługują na coś więcej, niż nagrobki czy tablice okolicznościowe. Zasługują na pełną wiedzę...

Wykład Leszka Żebrowskiego: Narodowe Siły Zbrojne wobec dwóch okupantów

Jaka była geneza powstania Narodowych Sił Zbrojnych? Czym NSZ różniły się od innych polskich formacji zbrojnych istniejących w tym samym okresie? Jaką strategię wobec dwóch okupantów przyjęły Narodowe Siły Zbrojne? Jakie były powojenne działania formacji narodowej i co stało się z jej żołnierzami? Jak Narodowe Siły Zbrojne były przedstawiane w propagandzie PRL, a jak są...