Goń z pomnika bolszewika to akcja Stowarzyszenia KoLiber. W ramach akcji zbieramy informacje na temat "miejsc pamięci" stworzonych na użytek komunistycznej propagandy, np: pomników, nazw ulic i placów i innych tego typu miejsc lub nazw znajdujących się w całej Polsce. Następnie będziemy podejmować działania, aby ślady bolszewickich kłamstw zniknęły raz na zawsze z przestrzeni publicznej naszych miejscowości.
Wydarzenia

Tekst towarzysza Zygmunta Baumana na próbnej maturze

Otwierając arkusz oczom moim ukazał się niezbyt długi tekst. Rzut okiem na akapity i moją uwagę zwróciło nazwisko autora Zygmunt Bauman. Pierwszą reakcją było niedowierzanie, po kilku sekundach przyszło oburzenie. Tak oto komunistyczny zbrodniarz zawitał wraz  ze stalinowską Polską do systemu edukacji. Nie uniżając zasługom profesora Baumana w dziedzinie socjologii, pojawienie się na egzaminie maturalnym...

Miejsce tablic czczących ZWM i KPP jest w muzeum!

Odddział Kutnowski Stowarzyszenia KoLiber i Kutnowskie Towarzystwo Historyczne zaapelowali 8 lipca do Prezydenta Kutna i Rady Miasta Kutna o usunięcie dwóch tablic: świętującej 35-lecie powstania w Kutnie Związku Walki Młodych oraz upamiętniającej przedwojennych działaczy Komunistycznej Partii Polski – Malwinę i Wincentego Wardów. Zdaniem obu organizacji ich miejsce jest w Muzeum Regionalnym w Kutnie, a nie...

Jak naprawdę wyglądało „wyzwolenie Warszawy”?

68 lat temu miały miejsce wydarzenia, które przez propagandę PRL (obecną także i w III RP) zostały nazwane „wyzwoleniem Warszawy”, którego dokonać miały złączone „wieczną przyjaźnią” Armia Czerwona oraz Ludowe Wojsko Polskie. 17 stycznia 1945 roku był bardzo ważną datą w tworzonej przez komunistów wersji historii. Pozostałości po ich działaniach propagandowych są nadal obecne w przestrzeni publicznej....

NIE dla Roku Edwarda Gierka!

Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje, aby rok 2013 stał się Rokiem Edwarda Gierka. Politycy lewicy podnoszą przy tym jego rzekome zasługi w rozwoju kraju, a w szczególności w „podniesieniu poziomu życia Polaków”. Pomysł ten dowodzi jak bardzo niewłaściwa pozostaje nazwa wspomnianej partii, skoro wciąż odwołuje się ona do tradycji komunistycznych, do okresu, w którym Polska pozostawała...

Zygmunt Goławski popiera naszą akcję!

Kombatant NSZ, Sybirak, w PRL opozycjonista, działacz KPN, ROPCiO i „Solidarności”, Kustosz Pamięci Narodowej Zygmunt Goławski poparł zorganizowaną przez Stowarzyszenie KoLiber akcję „Goń z pomnika bolszewika”. Honorowy Komitet Poparcia naszej inicjatywy znów się powiększa, a nie jest to jeszcze jego ostateczny kształt. Po raz kolejny dziękujemy za wszystkie wyrazy poparcia dla działań na rzecz dekomunizacji...

Pamięć należy się „Żołnierzom Wyklętym”, a nie ich mordercom!

Jak donosi jedna z gazet, władze gminy Baligród na Podkarpaciu postanowiły zarobić na gen. Karolu Świerczewskim – członku KC PPR, o którego haniebnym, pełnym zbrodni życiorysie pisaliśmy już przy okazji organizowania fety ku jego czci w Jabłonkach. Teraz postać ta ma stać się atrakcją turystyczną. W ramach realizacji tego planu odbędzie się m.in. konferencja naukową,...

Kolejni historycy oraz poeta popierają akcję KoLibra

Dr Piotr Gontarczyk, prof. Tomasz Panfil, prof. Wojciech Polak i Wojciech Wencel dołączyli do Honorowego Komitetu Poparcia akcji Stowarzyszenia KoLiber „Goń z pomnika bolszewika”. W tej chwili komitet ten liczy 48 osób i 3 organizacje. Dziękujemy za liczne dowody poparcia dla naszych działań. Mamy coraz więcej danych na temat pozostałości bolszewickiej propagandy na ulicach naszych...