1908029_248692248635232_751490319_nMy, pokolenie Młodych Polaków, domagamy się od władz polskich każdego szczebla, przywrócenia do zbiorowej pamięci bohaterskich Żołnierzy Wyklętych, walczących w niepodległościowym powstaniu antykomunistycznym w latach 1944-1963. 

Od 1 marca 2011 roku obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To jednak dopiero pierwszy krok w oddaniu  należnej czci tym, którzy często składając najwyższą ofiarę, walczyli z totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym.

Dla nas, młodych, którzy stosunkowo niedawno ukończyli kursy historii na poziomie szkół średnich, niepojęte jest, że na kartach podręczników wolnej od komunistycznej propagandy Polski, brak jest treści dotyczącej Żołnierzy Wyklętych. Pokazuje to, że kaci, którzy skazali walczących o niepodległą Polskę na wieczną niepamięć, w 25 lat po obaleniu komunizmu dalej tryumfują. Oprawcy Żołnierzy Wyklętych cieszyć się mogą pomnikami w wielu miastach Polski, ulice noszą ich imiona. Nierzadko zdarza się, tak jak na przykład w Warszawie, że pomnik upamiętniający Armię Czerwoną, stoi pośród budynków, w których niegdyś okrutnymi torturami dławiono wolę walki i pozbawiano człowieczeństwa bohaterów. A powinni oni być wzorem dla powojennej młodzieży. Zamiast tego, po bestialskich przesłuchaniach wtrącano ich do więzień i mordowano, wymazując ich z kart historii, na które wciąż nie mogą w należyty sposób powrócić. Ten stan rzeczy budzi nasze najwyższe zdumienie oraz popycha nas do działań, by ten wstydliwy dla polskiej tożsamości stan rzeczy zmienić.

Drodzy Żołnierze Wyklęci! Upominamy się o Was! Dla wolnej Polski tysiące z Was poświęciło swoją młodość, marzenia, życie. Jesteście naszymi bohaterami. Dlatego uczynimy wszystko, byście odpowiednio do swojej chwały oraz poświęcenia zostali uhonorowani. My, młodzi, żyjący w wolnej Polsce, dzięki Waszej niezłomności możemy cieszyć się wolnością, którą swoim duchem i walką pielęgnowaliście. Pomni tej odpowiedzialności, chcemy się odpłacić Wam wieczną pamięcią i chwałą Waszej czci.

Dlatego domagamy się od władz każdego szczebla honorowego upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych poprzez:

>>> uczestniczenie w obchodach oficjalnych oraz społecznych Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

>>> zniesienia nazw ulic komunistycznych oprawców Żołnierzy Wyklętych;

>>> powstania Narodowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych na wzór muzeum Powstania Warszawskiego;

>>> budowy pomników, nadania ulicom i szkołom imion bohaterów niepodległościowego podziemia antykomunistycznego z lat 1944-1963;

>>> wprowadzenia do podstawy programowej nauczania historii wszystkich szczebli edukacji zagadnień związanych z antykomunistycznym podziemiem z lat 1944-1963;

>>> sfinansowanie badań nad poszukiwaniem szczątek pochowanych w zbiorowych mogiłach brutalnie zamordowanych przez komunistyczny aparat wojskowy Żołnierzy Wyklętych. Sytuacja, w której instytucje zajmujące się ekshumacjami i identyfikacją bohaterów muszą finansowanie swej działalności opierać na darowiznach budzi nasze wielkie zaniepokojenie. To państwo polskie w pierwszej kolejności winno w ten sposób upomnieć się o swoich bohaterów;

>>> państwowy pochówek Żołnierzy Wyklętych zidentyfikowanych podczas badań, szczególnie dowódców ekshumowanych w kwaterze Ł (tzw. Łączka) na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach wraz z odpowiednimi honorami.

Uważamy, że tylko tak szerokie i wielopłaszczyznowe działania władz wszelkich szczebli przy wsparciu mediów i organizacji pozarządowych pozwolą spłacić nam honorowy dług, jaki Polska i Polacy ceniący demokrację mają wobec Żołnierzy Wyklętych. Wiemy, że po kilkudziesięciu latach od tamtych wydarzeń praktycznie niemożliwe jest pociągniecie do faktycznej odpowiedzialności architektów piekła, w jakim znaleźli się po wojnie polscy bohaterowie podziemia niepodległościowego. Dlatego też możemy oddać  dziś sprawiedliwość Żołnierzom Wyklętym poprzez symboliczne działania, nadające im odpowiedni do zasług status w polskiej historii.

 

Stowarzyszenie Młodzi dla Polski

Niezależne Zrzeszenie Studentów UW

Fundacja Sapere Aude

Red is Bad

wMeritum.pl

Patriotyczne Podlasie

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum KUL

Stowarzyszenie KoLiber

 

Zachęcamy do polubienia profilu akcji na Facebooku!