logo„Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie” 


Pan
Tomasz Hinc
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności
Rady Miasta Szczecin

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Stowarzyszenie KoLiber Oddział w Szczecinie przyjmuje z aprobatą inicjatywę Rady Osiedla Bukowe-Klęskowo co do zmiany nazwy ulicy Jałtańskiej na ulicę Weroniki i Grzegorza Dowlaszów. W naszej ocenie inicjatywa Rady Osiedla stanowi istotny wkład w eliminowanie z przestrzeni publicznej pozostałości symboli i nazw nawiązujących do ideologii komunistycznej oraz totalitarnego reżimu sowieckiego. Pragniemy wskazać, że zgodnie z art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej propagowanie ideologii komunistycznej jest niedozwolone. Dlatego apelujemy do Państwa Radnych o zaakceptowanie propozycji przedstawionej przez Radę Osiedla Bukowe-Klęskowo.

Godzi się przy tym podkreślić, że nazwa ulicy Jałtańskiej nawiązuje do konferencji w Jałcie, która odbyła się w lutym 1945 r., podczas której zostały przesądzone powojenne losy naszego kraju. Skutkiem ustaleń z Jałty Polska znalazła się w radzieckiej strefie wpływów, co przyniosło cierpnie, śmierć i głód milionom Polaków, zaś długofalowe skutki społeczne i gospodarcze funkcjonowania w Polsce socjalistycznej dyktatury odczuwamy po dziś dzień. W ramach akcji „Goń z pomnika bolszewika” Stowarzyszenie KoLiber od kilku lat podejmuje w całej Polsce działania mające na celu usuwanie z przestrzeni publicznej symboli ideologii komunistycznej. Ufamy, że usunięcie nazwy ulicy Jałtańskiej w Szczecinie będzie kolejnym krokiem zmierzającym do całkowitego oczyszczenia kraju z tego typu symboli.

Z wyrazami szacunku,
Bogdan Roggenbuck
prezes oddziału szczecińskiego
Stowarzyszenia KoLiber