Kombatant NSZ, Sybirak, w PRL opozycjonista, działacz KPN, ROPCiO i „Solidarności”, Kustosz Pamięci Narodowej Zygmunt Goławski poparł zorganizowaną przez Stowarzyszenie KoLiber akcję „Goń z pomnika bolszewika”. Honorowy Komitet Poparcia naszej inicjatywy znów się powiększa, a nie jest to jeszcze jego ostateczny kształt. Po raz kolejny dziękujemy za wszystkie wyrazy poparcia dla działań na rzecz dekomunizacji przestrzeni publicznej Polski.

Zygmunt Goławski – w czasie okupacji niemieckiej żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, w 1944 aresztowany i uwięziony przez Sowietów, po czym wywieziony do łagru w Związku Sowieckim,  następnie wydawca niezależnej prasy katolickiej, organizator akcji bojkotu wyborów do rad narodowych, działacz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współtwórca Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo-Narodowej, współzałożyciel Konfederacji Polski Niepodległej, działacz pierwszej „Solidarności”, organizator nielegalnych uroczystości upamiętniających sowiecką agresję na Polskę z 17 września 1939 oraz ofiary zbrodni katyńskiej, w 1981 wraz z braćmi Melakami organizator konspiracyjnej akcji ustawienia na Powązkach Pomnika Ofiar Katynia, w 1985 współzałożyciel Polskiej Partii Niepodległościowej, wielokrotnie aresztowany i wieziony przez władze PRL, w stanie wojennym internowany wraz z trzema synami, w obozie internowania organizator poczty podziemnej, w 1989 organizator konkurencyjnego wobec części  opozycji, która zawarła kompromis z komunistami Narodowo-Chrześcijańskiego Komitetu Wyborczego, współtwórca struktur regionalnych Związku Sybiraków, współzałożyciel i prezes Okręgu Podlaskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, popularyzator wiedzy o historii NSZ, w latach 90. działacz na rzecz dekomunizacji przestrzeni publicznej,  odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Orderem Św. Stanisława i odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

 

Koordynator akcji

Piotr Mazurek

piotr.mazurek@koliber.org

 

Foto: ipn.gov.pl