Inicjatywa Stowarzyszenia KoLiber na rzecz usunięcia z przestrzeni publicznej reliktów PRL-owskiej propagandy zyskuje poparcie kolejnych osób i środowisk. Do Honorowego Komitetu Poparcia naszej akcji „Goń z pomnika bolszewika” dołączyli: Paweł Kukiz, Anita Czerwińska, Mariusz Marasek, Artur Zawisza, a także organizacje: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Komitet Katyński, Ogólnopolski Komitet Pamięci Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, grupa rekonstrukcyjna DISK, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Warszawski Klub „Gazety Polskiej”, redakcja portalu Blogpress.pl, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza, Stowarzyszenie Solidarni 2010, Ruch Rozwoju Gospodarczego Polaków.

4 czerwca o godz. 13 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa przy ul. Marszałkowskiej 7 odbędzie się konferencja prasowa, na której podsumujemy I etap akcji, zaprezentujemy najbardziej bulwersujące przykłady komunistycznych „miejsc pamięci”, które do dziś istnieją w przestrzeni publicznej Polski oraz przedstawimy skonsultowane z prawnikami propozycje działań zmierzających do ich usunięcia.

Pełen skład Honorowego Komitetu Poparcia akcji aktualnie prezentuje się następująco:

Hubert Błaszczyk – z zawodu sędzia, w okresie PRL działacz opozycji antykomunistycznej, za działalność tą represjonowany, więziony w stanie wojennym, od 1987 na emigracji, przewodniczący Związku Polskich Więźniów Politycznych w Australii, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Teresa Bochwic – dziennikarka, nauczyciel akademicki, docent Akademii Leona Koźmińskiego, działaczka opozycji w okresie PRL, m.in. członek ruchu oświatowego „Solidarności”, redaktor naczelna podziemnych wydawnictw, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Adam Borowski – działacz opozycji w okresie PRL m.in. Solidarności Walczącej, po 1989 aktywny w działaniach na rzecz przeprowadzenia dekomunizacji, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Grzegorz Braun – reżyser filmów historycznych, publicysta, zdeklarowany monarchista

Jadwiga Chmielowska – dziennikarz, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Przewodnicząca Rady Programowej TVP Katowice, działacz opozycji w PRL, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Marek Jan Chodakiewicz – historyk specjalizujący się w historii najnowszej, profesor Instytutu Polityki Międzynarodowej w Waszyngtonie, publicysta, laureat Nagrody Józefa Mackiewicza

Anita Czerwińska – prawnik, szefowa Warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”, kierownik produkcji filmów opowiadających o historii najnowszej Polski, organizatorka licznych uroczystości rocznicowych m.in. obchodów upamiętniających ofiary zbrodni komunistycznych, odznaczona Medalem im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”

Maria Dłużewska – aktorka, reżyser i scenarzystka filmowa, autorka wielu filmów historycznych, w okresie PRL działaczka opozycji, m.in. współorganizatorka Marszy za Ojczyznę i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, działaczka Solidarności Walczącej, odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Joanna Duda – Gwiazda – inżynier, publicystka, działaczka opozycji w PRL, m.in. działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, współautorka 21 postulatów MKS w 1980, członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, internowana w stanie wojennym, honorowa obywatelka miasta Gdańska, odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

Barbara Fedyszak-Radziejowska – doktor nauk humanistycznych, socjolog, b. przewodnicząca Kolegium IPN, wchodząc w skład komitetu poparcia akcji kontynuuje działalność w zakresie likwidacji śladów komunistycznej propagandy rozpoczętą z jej udziałem w IPN za czasów prezesury Św. P. Janusza Kurtyki, w latach 80. ekspertka Solidarności, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Przemysław Gintrowski – kompozytor, muzyk, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Piotr Gontarczyk – doktor nauk humanistycznych, historyk, politolog, publicysta, pracownik m.in. Biura Rzecznika Interesu Publicznego oraz IPN, autor licznych publikacji oraz współautor filmów dotyczących historii PRL, m.in. badacz działalności PPR i Armii Ludowej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Przemysław Górny – działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, współtwórca i jeden z liderów Związku Młodych Demokratów, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Andrzej Gwiazda – inżynier, nauczyciel akademicki, publicysta, w latach 40. zesłaniec do Kazachstanu, skąd wrócił po sześciu latach, czołowy działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, członek prezydium MKS, współtwórca i wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność”, wielokrotnie represjonowany przez władze PRL, jeden z pierwszych kontestatorów polityki ugodowości wobec komunistów, przeciwnik Okrągłego Stołu, b. członek Kolegium IPN, honorowy obywatel miasta Gdańska, odznaczony Orderem Orła Białego

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – kapelan i działacz opozycji antykomunistycznej w latach 80., działacz społeczny, publicysta, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Olga Johann – działaczka społeczna i samorządowa, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy, od wielu lat zaangażowana w dekomunizację nazw ulic Warszawy

Wiesław Johann – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, w okresie PRL obrońca w procesach politycznych, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Robert Kaczmarek – reżyser, scenarzysta i producent filmowy, prezes Film Open Group, autor filmów historycznych

Sławomir Karpiński – prezes Stowarzyszenia „13 grudnia”, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współorganizator strajku w stanie wojennym 14.12.1981 w Telkom-ZWUT w Warszawie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Andrzej Kołakowski – doktor nauk humanistycznych, pedagog, w okresie PRL działacz opozycji, bard, autor licznych piosenek patriotycznych, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Hubert Kossowski – żołnierz AK, powstaniec warszawski, działacz opozycji w okresie PRL, dokumentalista, działacz społeczny, rzecznik Społecznego Komitetu „Nie dla Czterech Śpiących”

Antoni Krauze – reżyser, scenarzysta, twórca m.in. filmu „Czarny Czwartek” opowiadającego o masakrze na Wybrzeżu w 1970 roku, laureat licznych nagród filmowych na festiwalach krajowych i zagranicznych.

Paweł Kukiz – wokalista, muzyk i aktor,  autor dzieł muzycznych odnoszących się do historii XX wieku m.in. poświęconej zbrodni katyńskiej piosenki „17 września”, redaktor naczelny portalu nieobecni.com.pl

Grzegorz Kutermankiewicz – działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, za działalność tą odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

Romuald Lazarowicz – wydawca, działacz opozycji przedsierpniowej i podziemia, współtwórca Solidarności Walczącej, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Ks. Stanisław Małkowski – kaznodzieja, socjolog, publicysta, działacz opozycji w okresie PRL, jeden z kapelanów podziemnej Solidarności, współpracownik Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Józef Małobęcki – działacz opozycji w okresie PRL, współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” RI, członek Komisji Krajowej „Solidarności”, w stanie wojennym internowany, następnie przebywał na emigracji w USA, skąd wrócił w 2010, aktywny działacz na rzecz dekomunizacji przestrzeni publicznej w Staszowie, skąd pochodzi. Skutecznie doprowadził już do zmiany nazw 3 ulic noszących nazwy związane z PRL-owską propagandą

Mariusz Marasek – historyk, socjolog, nauczyciel, założyciel i wieloletni prorektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, poseł na Sejm I kadencji, członek Komisji Weryfikacyjnej WSI, działacz samorządowy i społeczny, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

Stanisław Matejczuk – w okresie PRL działacz opozycji, m.in. twórca i szef Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich, działacz ROPCiO i NZS, poddawany licznym represjom ze strony władz – w stanie wojennym skazany za działalność opozycyjną na 6 lat więzienia, pomijany przez kolejne amnestie dla więźniów politycznych, w 1986 zwolniony z więzienia na skutek interwencji rządu USA, od 1990 na emigracji, autor Memorandum w sprawie zabójstwa ks. Sylwestra Zycha, aktywny działacz Polonii amerykańskiej, m.in. b. sekretarz KPA, a następnie koordynator główny Polonia Semper Fidelis, w 2011 odmówił przyjęcia orderu z rąk Bronisława Komorowskiego

Andrzej Melak – prezes Komitetu Katyńskiego, działacz społeczny, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Stanisław Michalkiewicz – prawnik, publicysta, nauczyciel akademicki, b. sędzia Trybunału Stanu, w PRL działacz opozycji m.in.: współtwórca ROPCiO, w latach 80. działacz Solidarności, sygnatariusz deklaracji założycielskiej KSN

Bogusław Nizieński – sędzia, żołnierz AK, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, były Rzecznik Interesu Publicznego, odznaczony Orderem Orła Białego

Tomasz Panfil – historyk, profesor KUL, kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii KUL, członek antykomunistycznej opozycji w okresie PRL, b. burmistrz Sandomierza, mocno zaangażowany w obronę prawdy historycznej, m.in. już w 1990 skutecznie działał na rzecz dekomunizacji przestrzeni publicznej Sandomierza poprzez usunięcie z niej sowieckich pomników

Paweł Piekarczyk – matematyk, nauczyciel akademicki, bard mocno akcentujący w swych piosenkach konieczność rozliczenia z PRL, zasłużony dla walki z pozostałościami komunistycznej propagandy na ulicach polskich miast

Jan Pietrzak – aktor i satyryk, w okresie PRL twórca opozycyjnych kabaretów, publicysta, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Stanisław Pięta – poseł na Sejm RP, w młodości współpracownik opozycji antykomunistycznej, po 1989 m.in. szef okręgu KPN, działacz Ligi Republikańskiej, aktywny w działaniach na rzecz rozliczenia PRL i przeprowadzenia dekomunizacji

Tadeusz Płużański – historyk, dziennikarz, publicysta, autor m.in. książki „Bestie” o zbrodniarz komunistycznych z okresu stalinowskiego

Wojciech Polak – profesor nauk humanistycznych, historyk, autor licznych publikacji na temat PRL i opozycji antykomunistycznej, kierownik Katedry Problemów Politycznych UMK, członek towarzystw naukowych, w latach 80. działacz NZS, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Janusz Rewiński – satyryk, aktor, znany z niezapomnianych ról w filmach i serialach komediowych m.in. w „Kilerze” i „Tygrysach Europy”, poseł na Sejm I kadencji, w okresie PRL występował w kabaretach wyśmiewających absurdy ówczesnej rzeczywistości m.in. w kabarecie „Tey”, w latach 90. przedsiębiorca

Zofia Romaszewska – fizyk, działaczka społeczna, działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

Zbigniew Romaszewski – doktor fizyki, czołowy działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, wieloletni senator , odznaczony Orderem Orła Białego

Janusz Sanocki – dziennikarz, samorządowiec, b. burmistrz Nysy, w latach 80. działacz opozycji antykomunistycznej, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

Ewa Stankiewicz – reżyser i scenarzystka, autorka filmów historycznych m.in. współautorka filmu „Trzech kumpli”, laureatka licznych nagród za ten film m.in. Nagrody Głównej na Międzynarodowym Festiwalu Produkcji Telewizyjnych w Rzymie, działaczka społeczna

Tadeusz Sikora – pieśniarz, poeta, bard Solidarności, autor i wykonawca wielu antykomunistycznych i patriotycznych pieśni m.in. pieśni oddającej hołd żołnierzom NSZ, dziennikarz, członek Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej

Bohdan Szucki – w okresie okupacji niemieckiej żołnierz NSZ, po wojnie represjonowany, wieloletni prezes, a następnie honorowy prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Ryszard Terlecki – profesor historii, były dyrektor krakowskiego IPN, poseł na Sejm, w okresie PRL działacz opozycji.

Marek Wach – działacz opozycji w okresie PRL, w sierpniu 1980 przewodniczący Komitetu Strajkowego w FSM Tychy, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym, następnie na emigracji w USA, członek tamtejszej Partii Republikańskiej, współtwórca Stowarzyszenia Internowani.pl

Ryszard Walczak – samorządowiec, prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Wojciech Wencel – poeta, publicysta, laureat Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza

Wiesław Wysocki – profesor historii, nauczyciel akademicki, b. dziekan Wydziału Nauk Historycznych UKSW, wiceprezes Światowej Rady Badań nad Polonią, b. sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Krzysztof Wyszkowski – czołowy działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współzałożyciel WZZ, autor Deklaracji WZZ Wybrzeża, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, internowany w stanie wojennym, w ośrodku internowania prowadził protest głodowy, następnie zbiegł i przebywał w ukryciu przez rok, krytyk Okrągłego Stołu, publicysta

Jerzy Zalewski – reżyser, scenarzysta, producent filmowy, autor filmów na temat historii PRL i III RP, m.in. autor filmów o „Żołnierzach Wyklętych” „Elegia na śmierć Roja” i „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”

Artur Zawisza – polonista, filozof, przedsiębiorca, poseł na Sejm IV i V kadencji, działacz społeczny, aktywny w działaniach na rzecz upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych”, wiceprezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości

Jan Żaryn – profesor UKSW, historyk, publicysta, b. dyrektor Biura Edukacji IPN, przewodniczący Konfederacji Środowisk Patriotycznych, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Leszek Żebrowski – historyk, publicysta, zasłużony w walce o pamięć „Żołnierzy Wyklętych”

 

Organizacje:

 

Blogpress.pl – redakcja portalu

DISK – grupa rekonstrukcyjna

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

Komitet Katyński

Ogólnopolski Komitet Pamięci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Polonia Semper Fidelis

Ruch Rozwoju Gospodarczego Polaków

Stowarzyszenie 13 Grudnia

Stowarzyszenie Patriotyczne Serenissima

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Warszawski Klub „Gazety Polskiej”

Związek Polskich Więźniów Politycznych w Australii

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

 

UWAGA! Przedstawione opisy członków Honorowego Komitetu Poparcia stanowią mocno skróconą wersję opisów ich działalności, nie są biografiami, a jedynie krótkimi przedstawieniami postaci i pochodzą od redakcji strony koliber.org

 

Koordynator akcji

Piotr Mazurek

piotr.mazurek@koliber.org