Już 44 osoby i 3 organizacje są w Honorowym Komitecie Poparcia akcji „Goń z pomnika bolszewika”. I są to naprawdę zasłużone osoby i organizacje. Z pewnością niektóre sprawy ich różnią, ale w obronie prawdy historycznej mówią jednym głosem!

Aktualny na dzień 27.02.2012 roku skład komitetu poparcia naszej akcji wygląda następująco:

Hubert Błaszczyk – z zawodu sędzia, w okresie PRL działacz opozycji antykomunistycznej, za działalność tą represjonowany, więziony w stanie wojennym, od 1987 na emigracji, przewodniczący Związku Polskich Więźniów Politycznych w Australii, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Teresa Bochwic – dziennikarka, nauczyciel akademicki, docent Akademii Leona Koźmińskiego, działaczka opozycji w okresie PRL, m.in. członek ruchu oświatowego „Solidarności”, redaktor naczelna podziemnych wydawnictw, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Adam Borowski – działacz opozycji w okresie PRL m.in. Solidarności Walczącej, po 1989 aktywny w działaniach na rzecz przeprowadzenia dekomunizacji, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Grzegorz Braun – reżyser filmów historycznych, publicysta, zdeklarowany monarchista

Jadwiga Chmielowska – dziennikarz, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Przewodnicząca Rady Programowej TVP Katowice, działacz opozycji w PRL, odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Marek Jan Chodakiewicz – historyk specjalizujący się w historii najnowszej, profesor Instytutu Polityki Międzynarodowej w Waszyngtonie, publicysta, laureat Nagrody Józefa Mackiewicza

Maria Dłużewska – aktorka, reżyser i scenarzystka filmowa, autorka wielu filmów historycznych, w okresie PRL działaczka opozycji, m.in. współorganizatorka Marszy za Ojczyznę i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, działaczka Solidarności Walczącej, odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Joanna Duda – Gwiazda – inżynier, publicystka, działaczka opozycji w PRL, m.in. działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, współautorka 21 postulatów MKS w 1980, członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, internowana w stanie wojennym, honorowa obywatelka miasta Gdańska, odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

Barbara Fedyszak-Radziejowska – doktor nauk humanistycznych, socjolog, b. przewodnicząca Kolegium IPN, wchodząc w skład komitetu poparcia akcji kontynuuje działalność w zakresie likwidacji śladów komunistycznej propagandy rozpoczętą z jej udziałem w IPN za czasów prezesury Św. P. Janusza Kurtyki, w latach 80. ekspertka Solidarności, odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Przemysław Gintrowski – kompozytor, muzyk, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Przemysław Górny – działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, współtwórca i jeden z liderów Związku Młodych Demokratów, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Andrzej Gwiazda – inżynier, nauczyciel akademicki, publicysta, w latach 40. zesłaniec do Kazachstanu, skąd wrócił po sześciu latach, czołowy działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, członek prezydium MKS, współtwórca i wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność”, wielokrotnie represjonowany przez władze PRL, jeden z pierwszych kontestatorów polityki ugodowości wobec komunistów, przeciwnik Okrągłego Stołu, b. członek Kolegium IPN, honorowy obywatel miasta Gdańska, odznaczony Orderem Orła Białego

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – kapelan i działacz opozycji antykomunistycznej w latach 80., działacz społeczny, publicysta, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Olga Johann – działaczka społeczna i samorządowa, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy, od wielu lat zaangażowana w dekomunizację nazw ulic Warszawy

Wiesław Johann – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, w okresie PRL obrońca w procesach politycznych, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Robert Kaczmarek – reżyser, scenarzysta i producent filmowy, prezes Film Open Group, autor filmów historycznych

Sławomir Karpiński – prezes Stowarzyszenia „13 grudnia”, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współorganizator strajku w stanie wojennym 14.12.1981 w Telkom-ZWUT w Warszawie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Andrzej Kołakowski – doktor nauk humanistycznych, pedagog, w okresie PRL działacz opozycji, bard, autor licznych piosenek patriotycznych, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Hubert Kossowski – żołnierz AK, powstaniec warszawski, działacz opozycji w okresie PRL, dokumentalista, działacz społeczny, rzecznik Społecznego Komitetu „Nie dla Czterech Śpiących”

Grzegorz Kutermankiewicz – działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, za działalność tą odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

Romuald Lazarowicz – wydawca, działacz opozycji przedsierpniowej i podziemia,  współtwórca Solidarności Walczącej, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Ks. Stanisław Małkowski – kaznodzieja, socjolog, publicysta, działacz opozycji w okresie PRL, jeden z kapelanów podziemnej Solidarności, współpracownik Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Józef Małobęcki – działacz opozycji w okresie PRL, współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” RI, członek Komisji Krajowej „Solidarności”, w stanie wojennym internowany, następnie przebywał na emigracji w USA, skąd wrócił w 2010, aktywny działacz na rzecz dekomunizacji przestrzeni publicznej w Staszowie, skąd pochodzi. Skutecznie doprowadził już do zmiany nazw 3 ulic noszących nazwy związane z PRL-owską propagandą

Stanisław Matejczuk – w okresie PRL działacz opozycji, m.in. twórca i szef Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich, działacz ROPCiO i NZS,  poddawany licznym represjom ze strony władz – w stanie wojennym skazany za działalność opozycyjną na 6 lat więzienia, pomijany przez kolejne amnestie dla więźniów politycznych, w 1986 zwolniony z więzienia na skutek interwencji rządu USA,  od 1990 na emigracji, autor Memorandum w sprawie zabójstwa ks. Sylwestra Zycha,  aktywny działacz Polonii amerykańskiej, m.in. b. sekretarz KPA, a następnie koordynator główny Polonia Semper Fidelis, w 2011 odmówił przyjęcia orderu z rąk Bronisława Komorowskiego

Andrzej Melak – prezes Komitetu Katyńskiego, działacz społeczny, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Stanisław Michalkiewicz – prawnik, publicysta, nauczyciel akademicki, b. sędzia Trybunału Stanu, w PRL działacz opozycji m.in.: współtwórca ROPCiO, w latach 80. działacz Solidarności, sygnatariusz deklaracji założycielskiej KSN

Bogusław Nizieński – sędzia, żołnierz AK, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, były Rzecznik Interesu Publicznego, odznaczony Orderem Orła Białego

Paweł Piekarczyk – matematyk, nauczyciel akademicki, bard mocno akcentujący w swych piosenkach konieczność rozliczenia z PRL, zasłużony dla walki z pozostałościami komunistycznej propagandy na ulicach polskich miast

Jan Pietrzak – aktor i satyryk, w okresie PRL twórca opozycyjnych kabaretów, publicysta, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Stanisław Pięta – poseł na Sejm RP,  w młodości współpracownik opozycji antykomunistycznej, po 1989 m.in. szef okręgu KPN, działacz Ligi Republikańskiej, aktywny w działaniach na rzecz rozliczenia PRL i przeprowadzenia dekomunizacji

Tadeusz Płużański – historyk, dziennikarz, publicysta, autor m.in. książki „Bestie” o zbrodniarz komunistycznych z okresu stalinowskiego

Zofia Romaszewska – fizyk, działaczka społeczna, działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

Zbigniew Romaszewski – doktor fizyki, czołowy działacz opozycji antykomunistycznej w PRL,  wieloletni senator , odznaczony Orderem Orła Białego

Janusz Sanocki – dziennikarz, samorządowiec, b. burmistrz Nysy, w latach 80. działacz opozycji antykomunistycznej, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

Ewa Stankiewicz – reżyser i scenarzystka, autorka filmów historycznych m.in. współautorka filmu „Trzech kumpli”, laureatka licznych nagród za ten film m.in. Nagrody Głównej na Międzynarodowym Festiwalu Produkcji Telewizyjnych w Rzymie, działaczka społeczna

Bohdan Szucki – w okresie okupacji niemieckiej żołnierz NSZ, po wojnie represjonowany, wieloletni prezes, a następnie honorowy prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Ryszard Terlecki – profesor historii, były dyrektor krakowskiego IPN, poseł na Sejm, w okresie PRL działacz opozycji.

Marek Wach – działacz opozycji w okresie PRL, w sierpniu 1980 przewodniczący Komitetu Strajkowego w FSM Tychy, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym, następnie na emigracji w USA, członek tamtejszej Partii Republikańskiej, współtwórca Stowarzyszenia Internowani.pl

Ryszard Walczak – samorządowiec, prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Wiesław Wysocki – profesor historii, nauczyciel akademicki, b. dziekan Wydziału Nauk Historycznych UKSW, wiceprezes Światowej Rady Badań nad Polonią, b. sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Krzysztof Wyszkowski – czołowy działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współzałożyciel WZZ, autor Deklaracji WZZ Wybrzeża, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej, internowany w stanie wojennym, w ośrodku internowania prowadził protest głodowy, następnie zbiegł i przebywał w ukryciu przez rok, krytyk Okrągłego Stołu, publicysta

Jerzy Zalewski – reżyser, scenarzysta, producent filmowy, autor filmów na temat historii PRL i III RP, m.in. autor filmów o „Żołnierzach Wyklętych” „Elegia na śmierć Roja” i „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać”

Jan Żaryn – profesor UKSW, historyk, publicysta, b. dyrektor Biura Edukacji IPN, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Leszek Żebrowski – historyk, publicysta, zasłużony w walce o pamięć Żołnierzy Wyklętych